ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

Ο Σημαιοφόρος (Σμρος), ο φέρων σημαία είναι ο ανώτερος του Ανθυπασπιστή και ο κατώτερος του Ανθυποπλοιάρχου στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς και στο Λιμενικό σώμα και είναι κατώτερος βαθμός από τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου στο Πολεμικό Ναυτικό.Τα διακριτικά του Σημαιοφόρου είναι μία χρυσή σειρίδα στο κάτω άκρο των χειρίδων του χειτώνιου όπυ συστρέφεται και δημιουργεί ένα κύκλο το λεγόμενο "Μάτι του Νέλσωνα".Στο Πολεμικό Ναυτικό οι μηχανικοί έχουν κάτω από την σειρίδα μια ακόμη μικρή μπορντό σειρίδα,οι οικονομικοί άσπρη οι ιατροί κόκκινη και οι φαρμακοποιοί πράσινη. Ένας πολίτης για να γίνει Σημαιοφόρος θα πρέπει να αποφοιτήσει από την σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Ο Ανθυποπλοιάρχος (Ανθγος) Ανήκει στους μέσους αξιωματικούς, ο δεύτερος από κάτω προς τα άνω. Ο Ανθυποπλοιάρχος είναι ανώτερος του Σημαιοφόρου και κατώτερος του Υποπλοιάρχου στο Πολεμικό Ναυτικό. Τα διακριτικά του Ανθυποπλοίαρχου είναι δύο χρυσές σειρίδες στο κάτω άκρο των του χιτώνιου του πολεμικού ναυτικού και η πρώτη σειρίδα δημιουργεί ένα κύκλο γνωστό και ως το “Μάτι του Νέλσωνα”.Στο Πολεμικό Ναυτικό οι μηχανικοί έχουν κάτω από την σειρίδα μια ακόμη μικρή μπορντό σειρίδα,οι οικονομικοί άσπρη οι ιατροί κόκκινη και οι φαρμακοποιοί πράσινη. Ένας πολίτης για να γίνει Ανθυποπλοίαρχος θα πρέπει να αποφοιτήσει από την σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και προάγεται σε Ανθυποπλοίαρχος εφόσον έχει διατελέσει σε βαθμό Σημαιοφόρου για τρία χρόνια. 

Ο Υποπλοίαρχος (Υπχος) είναι ο ανώτερος βαθμός του κατωτέρων αξιωματικών στο Πολεμικό Ναυτικό. Ο Υποπλοίαρχος είναι ο ανώτερος βαθμός από τον βαθμό του Ανθυποπλοίαρχου  Τα διακριτικά του Υποπλοίαρχου είναι τρεις σειρίδες όπου η μεσαία σειρίδα ειναι μικρότερη από τις υπόλοιπες και η άνω σειρίδα σχηματίζει έναν κύκλο το ονομαζόμενο "Μάτι του Νέλσωνα". Στο Πολεμικό Ναυτικό οι μηχανικοί έχουν κάτω από την σειρίδα μια ακόμη μικρή μπορντό σειρίδα,οι οικονομικοί άσπρη οι ιατροί κόκκινη και οι φαρμακοποιοί πράσινη. Ένας πολίτης για να γίνει Υποπλοίαρχος θα πρέπει να αποφοιτήσει από την σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και προάγεται σε Υποπλοίαρχος εφόσον έχει διατελέσει ως Ανθυποπλοίαρχος.

Ο Πλωτάρχης (Πχης), είναι στρατιωτικός βαθμός του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος. Ο Πλωτάρχης είναι ανώτερος από τον Υποπλοίαρχο και κατώτερος απο τον Αντιπλοίαρχο στο Πολεμικό Ναυτικό. Τα διακριτικά του είναι τρεις χρυσές συρίδες στο κάτω άκρο στα μανίκια και η ποιο πάνω σειρίδα δημιουργεί ενα κύκλο ονομαζόμενο ως "Μάτι του Νέλσωνα".Στο πολεμικό ναυτικό οι μηχανικοί έχουν κάτω από την σειρίδα μια ακόμη μικρή μπορντό σειρίδα,οι οικονομικοί άσπρη οι ιατροί κόκκινη και οι φαρμακοποιοί πράσινη.Ένας πολίτης για να γίνει Πλωτάρχης θα πρέπει να αποφοιτήσει από την σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και προάγεται σε Πλωτάρχης εφόσον έχει διατελέσει ως Υποπλοίαρχος. Οι υπηρεσίες στο Πολεμικό Ναυτικό που ανατίθονται στον Πλώταρχη λαμβάνουν τόπο σε πολεμικά πλοία, υποβρύχια και πυραυλάκατους.

Ο Αντιπλοίαρχος (Ανπχος) είναι βαθμός ανώτερου αξιωματικού στο Πολεμικό Ναυτικό και έχει χρυσό διακριτικό. Τα διακριτικά του Αντιπλοίαρχου είναι 4 σειρίδες όπου η δεύτερη είναι μικρότερη από τις άλλες σειρίδες και η ανώτερη σχηματίζει έναν κύκλο γνωστό και ως το "Μάτι του Νέλσωνα". Ο Αντιπλοίαρχος είναι ανώτερος βαθμός από τον βαθμό του Πλωτάρχη και κατώτερος από τον βαθμό του ΠλοίαρχουΣτο Πολεμικό Ναυτικό οι μηχανικοί έχουν κάτω από την σειρίδα μια ακόμη μικρή μπορντό σειρίδα,οι οικονομικοί άσπρη οι ιατροί κόκκινη και οι φαρμακοποιοί πράσινη. Ένας πολίτης για να γίνει Αντιπλοίαρχος θα πρέπει να αποφοιτήσει από την σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και προάγεται σε Αντιπλοίαρχος εφόσον έχει διατελέσει ως Πλωτάρχης.

O Πλοίαρχος (Πχος) είναι ο διοικητής του πλοίου και επικεφαλής του πληρώματος καθώς είναι και υπεύθυνος για την ασφάλεια στο πλοίο στο Πολεμικό Ναυτικό. Ο Πλοίαρχος είναι ανώτερος βαθμός ανώτερος από τον βαθμό του Αντιπλοίαρχου και κατώτερος από τον βαθμό του Αρχιπλοίαρχου στο Πολεμικό Ναυτικό. Τα διακριτικά του Πλοίαρχου του είναι τέσσερις σειρίδες και η ανώτερη σχηματίζει έναν κύκλο γνώστο και ως το "Μάτι του Νέλσωνα". Ένας πολίτης για να γίνει Πλοίαρχος θα πρέπει να αποφοιτήσει από την σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και προάγεται σε Πλοίαρχος εφόσον έχει διατελέσει ως Αντιπλοίαρχος. Επίσης είναι κανόνας ότι ο Πλοίαρχος εγκαταλείπει τελευταίος το πλοίο.

Ο Αρχιπλοίαρχος (Απχος) είναι αντίστοιχος του βαθμού του ταξίαρχου στα υπόλοιπα σώματα ενόπλων δυνάμεων. Ο Αρχιπλοίαρχος είναι ανώτερος βαθμός από του Πλοίαρχου και κατώτερος από τον βαθμό του Υποναύαρχου στο Πολεμικό Ναυτικό. Τα διακριτικά του Αρχιπλοίαρχου είναι μια μεγάλη σειρίδα που σχηματίζει έναν κύκλο το ονονομαζόμενο και ως το "Μάτι του Νέλσωνα" .  Ένας πολίτης για να γίνει Αρχιπλοίαρχος θα πρέπει να αποφοιτήσει από την σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και προάγεται σε Αρχιπλοίαρχος εφόσον έχει διατελέσει προηγουμένως ως Πλοίαρχος. Στο παρελθόν ο Αρχιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού  αποκαλούταν και Στόλαρχος.

Ο Υποναύαρχος (Υπνχος) είναι βαθμός ανώτερου αξιωματικού στο Πολεμικό Ναυτικό. Είναι ανώτερος από τον βαθμό του Αρχιπλοίαρχου και κατώτερος βαθμός απο του Αντιναύαρχου του Πολεμικού Ναυτικού. Τα διακριτικά του είναι δυο σειρίδες με την δεύτερη στο κάτω άκρο μεγαλύτερη από την πρώτη και η ανώ πρώτη σειρίδα να δημιουργεί έναν κύκλο ή δύο αστέρια συνοδευόμενο από δύο ξίφη και μια άγκυρα.  Ένας πολίτης για να γίνει Υποναύαρχος θα πρέπει να αποφοιτήσει από την σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και προάγεται σε Υποναύαρχος εφόσον έχει διατελέσει ως Αρχιπλοίαρχος.

Ο Αντιναύαρχος (Αρνχος) είναι ανώτερος βαθμός στο Πολεμικό Ναυτικό, από τον βαθμό του υποναύαρχου και κατώτερος βαθμός από τον βαθμό του Ναύαρχου.Τα διακριτικά του Αντιναύαρχου είναι τρεις σειριδες με την κάτω μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες και η ανώτερη σειρίδα δημιουργεί έναν κύκλο. Είναι ο βαθμός τριών αστεριών. Ένας πολίτης για να γίνει Πλοίαρχος στο Πολεμικό Ναυτικό θα πρέπει να αποφοιτήσει από την σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και προάγεται σε Αντιναύαρχος εφόσον έχει διατελέσει ως Υποναύαρχος.

Ο Ναύαρχος (Νχος) είναι ο ανώτατος βαθμός που υπάρχει και επικεφαλής όλου του στόλου της χώρας και λαμβάνει τον ανάλογο βαθμό αν επιλεγεί ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης(ΓΕΕΘΑ) εφόσον έχει ήδη διατελέσει ως Αντιναύαρχος στο Πολεμικό Ναυτικό. Ο Ναύαρχος είναι ανώτερος ως βαθμός από τον βαθμό του Αντιναύαρχου. Τα διακριτικά του Ναύαρχου είναι τέσσερις λώριδες με την κάτω να είναι μεγαλύτερη σε πάχος απο τις υπόλοιπες και η ανώτερη σειρίδα να δημιουργεί έναν κύκλο. Ο αντίστοιχος βαθμός του Ναυάρχου του Πολεμικού Ναυτικού είναι ανάλογος του Στρατηγού στον Στρατό Ξηράς και ανάλογος του Πτέραρχου στην Πολεμική Αεροπορία. Επίσης εν καιρώ πολέμου ως Ναύαρχος μπορεί να διατελέσει και ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ).